ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานภาควิชา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 แผนกผู้ป่วยนอก

อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 7 โทร  02-419-7373, 02-419-7374

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

About Image

สถานที่ตั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

อีเมล์

officepsysi@gmail.com

เบอร์โทร

02 - 4194293-8

Get In Touch